Skladovo-administratívna hala, Devínska Nová Ves

Spodná stavba, spevnené plochy, komunikácie

  • Investor: HSF System SK, s.r.o.
  • Názov objektu: Presskam Development 2, hala GA Drilling, DNV
  • Realizácia 2016

Zemné práce: odkop pre výstavbu haly 4600 m2, úprava kameniva, vyrovnanie terénu, vrátane povrchových úprav spevnených plôch.  Výstavba 1800 m2 zámkovej dlažby, 400 m2 mlatového chodníka.