Služby

Ponúkame realizáciu stavieb v plnom rozsahu, demolačné práce, prenájom dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov.