Výstavba budovy archívu a skladovej haly Žilinskej univerzity v Žiline

Novostavba Archívu a Skladu Žilinskej univerzity

  • Názov stavby: Novostavba Archívu Žilinskej univerzity
  • Investor: Žilinská Univerzita v Žiline,Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
  • Výstavba - 11/2018 – 05/2020

Cieľom je výstavba budovy nového archívu a skladovej haly, odstavných a manipulačných plôch pre zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline

Podlahová plocha budov Archívu a Skladu = 2 200,0m2

Spevnené plochy z dlažieb a asfaltu = 2 900,0m2