Administratívno-skladová hala, Žilina - Bánová

Spodná stavba, spevnené plochy, komunikácie

  • Investor: Stabil, a.s.
  • Názov stavby: Objekt SO201 Komunikácia a spevnené plochy
  • Rok výstavby: 2016

Zemné práce: odkop pre výstavbu haly 2200m2, úprava kameniva, vyrovnanie terénu, vrátane povrchových úprav spevnených plôch.