„Banská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“

„Banská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“

  • Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • Názov: „Banská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
  • Termín realizácie: 6/2018 - prebieha