BD Rudnay

Bytový dom Rudnay Vybudovanie 21 b.j. + obchodné priestory

Investor: FP House s.r.o.

 Jednalo sa o výstavbu komplet nového BD s 21 bj a obchodným priestorom.