Preložka kanalizácie, Brezno

Preložka kanalizácie pre Slovenskú správu ciest

  • Investor: Slovenská správa ciest
  • Názov objektu:
    • SO 502 Preložka kanalizácie DN 1200
    • SO 503 Preložka kanalizácie DN 1000 
  • Realizácia: 2015

Stavba pozostávala z dvoch úsekov SO 502 Preložka kanalizácie DN 1200 (754,29m) a SO 503 (45,34m) Preložka kanalizácie DN 1000. Celkovo sa osadilo 21 šácht.

Pri realizácii sa okrem vybudovania výkopu použila aj bezvýkopová technika (pretláčanie) popod železničnú trať.