Novostavba administratívnej budovy a skladovacej haly firmy DSC Slovensko

Administratíva a skladovacie plochy

  • Názov stavby: Novostavba administratívnej budovy a skladovacej haly firmy DSC Slovensko
  • Investor: D_S_C Slovensko, s.r.o
  • Výstavba: 12/2018 – 12/2019

Cieľom bolo vybudovať administratívnu budovu a skladovaciu halu pre potreby firmy DSC Slovensko.

Navrhovaný objekt hmotovo tvorí jeden celok ale funkčne a prevádzkovo sa skladá z dvoch hlavných častí a to z Administratívnej budovy (AB) a skladovej haly (SH).

Podlahová plocha kancelárií = 350,0m2

Podlahová plocha skladovej haly = 712,0m2