Novostavba domova sociálnych služieb, Gbeľany

Stavba domova sociálnych služieb je situovaná v centrálnej časti obce Gbeľany

  • Názov stavby: Novostavba domova sociálnych služieb, Gbeľany
  • Investor (stavebník): Obec Gbeľany
  • Výstavba: 04/2020 – 04/2022

Navrhovaný objekt je riešený ako dvojpodlažný objekt s ustupujúcim tretím podlažím, bez podpivničenia. Rieši nové priestory pre poštu (Slovenská pošta, a.s.) a domov sociálnych služieb (DSS). Juhozápadne od navrhovaného objektu je navrhnutých 15 parkovacích miest včítane 1 parkovacieho miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Objektová zostava:

S.O. 01 – Domov sociálnych služieb
S.O. 01a – Altánok
S.O. 02 – Parkovisko + spevnené plochy
S.O. 03 – Sadové úpravy + oplotenie
S.O. 04 – NN prípojka
S.O. 05 – Vodovodná prípojka
S.O. 06 – Splašková kanalizačná prípojka + lapač tuku
S.O. 07 – Dažďová kanalizačná prípojka + odlučovač ropných látok
S.O. 08 – Prípojka plynu

 P.S. 01 – Technológia kuchyne
P.S. 02 – Osobný výťah
P.S. 03 – Vzduchotechnika