HaZZ Žilina rekonštrukcia a modernizácia objektu

HaZZ Žilina rekonštrukcia a modernizácia objektu

Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Termín: 4/2019 - 12/2019

Zrealizované práce: Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena okien, bleskozvod, výmena svietidiel, montáž solárneho systému.