individuálna bytová výstavba, Rudina

Komplexná výstavba novej obytnej zóny

Developerský projekt, komplexná výstavba novej obytnej zóny, komunikácie, IS (voda, kanalizácia/ČOV, plyn, elektrika). Výstavba radových trojdomov, dvojdomov, individuálnych rodinných domov.