Kanalizácia, Turčianske Teplice

Vybudovnie kanalizácie v Turčianskych Tepliciach

  • Investor: Combin Banská Štiavnica s.r.o.
  • Názov stavby: Kanalizácia Turčianske Teplice
  • Realizácia: 2015

Vybudovanie splaškovej kanalizácie, 
osadenie čerpacích staníc,
osadenie gravitačných a výtlakových stôk,
osadenie šácht a domových prípojok.