Prevádzkový objekt KELEX

Prístavba výrobných a administratívnych priestorov

  • Názov stavby: Prevádzkový objekt KELEX - Prístavba a stavebné úpravy
  • Investor (stavebník): KELEX s.r.o.,
  • Výstavba: 04/2020 – 11/2020

Projekt prístavby a stavebných úprav bol spracovaný na základe požiadaviek investora za účelom zväčšenia kapacity výrobno-montážného zariadenia.

1.NP sa nachádzajú montážno-výrobné priestory, technický priestor, sociálno hygienické zázemie a kancelária.
2.NP sa nachádzajú kancelárske priestory, denná miestnosť, zasadačka a hygienické zázemie.

ČLENENIE STAVBY
SO 01 – Prístavba
SO 02 – Preložka STL prípojky plynu