Výrobno-skladová hala, Martin

Výstavba výrobno-skladovej haly "B" VIENA INTERNATIONAL

  • Investor: Viena International, s.r.o.
  • Názov stavby: Výrobno-skladová hala Martin

 

Stavba bola realizovaná ako jednopodlažná budova s administratívnym dvojpodlažným vstavkom. Do jestvujúcej murovanej transformačnej stanice bol doplnený transformátor, hlavný rozvádzač NN - transformátora a kompenzačný rozvádzač.
4000m2 podlahovej plochy, vrátane IS a parkoviska.