Obvodný úrad, Žilina

Rekonštrukcia a modernizácia objektu

  • Investor: Ministerstvo vnútra SR
  • Názov stavby: Žilina, Predmestská 1613, OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
  • realizácia 10/2016 - 4/2017

Exteriér: Zateplenie obvodového plášťa, povrchová úprava obvodových stien silikátovou omietkou. Výmena strešných okien, výmena otvorových konštrukcií, balkónových dverí, rekonštrukcia balkónov - oplechovanie, hydroizolácia, dlažba.  Výmena garážovej brány, vstupných dverí. Výmena strešných zvodov  a žľabov s pripojením do dažďovej kanalizácie. Výmena bleskozvodu.

Strecha: Výmena a rekonštrukcia poškodených častí konštrukcie strešného krovu - výmena, ochranné nátery, odvetranie podkrovia, nové strešné vrstvy, zabudovaný nový výlez na strechu s elektronickým ovládaním.

Interiér: Zateplenie stropov, povrchová úprava. Vyregulovanie vykurovacej sústavy s osadením termoregulačných ventilov, hlavíc a odvzdušňovacích armatúr. Výmena osvetlenia.