Parkovisko Viena International s.r.o.

Vybudovanie parkoviska

Stavba bola realizovaná 2015 pre Viena International
Vybudovanie parkoviska pri výrobno - skladovej hale Viena International