Polyfunkčný dom Žilina

Výstavba polyfunkčného domu v Žiline - Hollého ulica

  • Investor: súkromný 
  • Názov stavby: Polyfunkčný dom Hollého ulica, Žilina

 

 

10 bytových jednotiek, nebytové a komerčné priestory v blízkosti centra Žiliny. Stavba bola riešená od základov, kompletná výstavba 6 nadzemných podlaží, úprava okolitého terénu (chodníky, parkoviská)