Rekonštrukcia mosta, Belá

Rekonštrukcia mosta EV.č. D1 - 230 Belá

Stavba bola realizovaná v roku 2013 pre: Stavby mostov slovakia a.s.

Dĺžka premostenia 301,40 m
Šírka mosta 14,54 m
Výška 18,60 m
Plocha 4651,20 m2