Rekonštrukcia pešieho ťahu, Žilina

Rekonštrukcia pešieho ťahu od podchodu po námestie Hájik/Žilina

Stavba bola realizovaná v roku 2015 pre Mesto Žilina, v celkovej rozlohe 3830 m2

odstránenie jestvujúcich a provizórnych komunikačných betónových plôch 1322m2,
vybudovanie podest a oddychových terás zo zámkovej dlažby, betónových žľabov, betónových oporných múrov a betónových schodov,
napojenie na vodu, dažďovú kanalizáciu, NN rozvody a verejné osvetlenie

osadenie a napojenie fontány