Sanácia mosta, Vlachy

Sanácia mosta vodnej nádrže Liptovská Mara

Sanácia mosta ponad sklz prepadu vodnej nádrže Liptovská Mara