Viacúčelové multifunkčné ihrisko, Sučany

Multifunkčné ihrisko pre Psychiatrickú liečebňu Sučany

  • Investor: Psychiatrická liečebňa Sučany
  • Názov objektu: Multifunkčné ihrisko Sučany
  • Rok výstavby: 2016

Viacúčelové multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy (projekt bez hľadiskovej zóny). 

projekt pozostával:
multifunkčné ihrisko 33 x 18 m
atletické doskočisko: 6 x3 m
atletická rovinka: 40 x 3 m
atletické rozbežisko: 12 x 1 m