Prevádzková budova VAW, Sučany

Stavebné úpravy prevádzkovej budovy

  • Investor: VAW spol. s.r.o. 
  • Názov stavby: Prevádzková budova VAW
  • Realizácia: 2015

Nadstavba nad časťou existujúcej budovy, prístavba schodiska a stavebné úpravy, obnova konštrukcií. Celková obnova vnútorných inžinierskych rozvodov a nového zdroja energie. Zníženie energetickej náročnosti budovy.