VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA robotec, SUČANY

PRÍSTAVBA MONTÁŽNEJ HALY robotec s.r.o. - VÝVOJOVÉ CENTRUM ROBOTICKÝCH PRACOVÍSK, SUČANY

  • Investor: VAW, s.r.o.
  • Názov stavby: PRÍSTAVBA MONTÁŽNEJ HALY
  • rok výstavby: 2017 -2017

Stavba bola realizovaná ako jednopodlažná budova s administratívnym dvojpodlažným vstavkom.
1200m2 podlahovej plochy, vrátane IS, spevnených plôch a parkoviska.