Most 202, Trenčín

Výstavba 1. betonážneho celku

  • Investor: Stavby mostov Slovakia, a.s.
  • Názov stavby: Výstavba mostu 202, I/61 Trenčín
  • rok výstavby: 2015

Výstavba 1. betonážneho celku, osadenie pätiek, pilierov, vybudovanie násypov.

dĺžka premostenia: 431 m
šírka mosta: 11,5 do 14 m
výška: 5 - 5,5 m
súčasťou stavby bolo aj vybudovanie násypov