Stavebné úpravy existujúcich plôch a budovanie prvkov zelenej infraštruktúry Žilinskej univerzity

Revitalizácia "zelenej" a "modrej" infraštruktúry vstupného verejného priestranstva

 

  • Názov stavby: Stavebné úpravy existujúcich plôch a budovanie prvkov zelenej infraštruktúry Žilinskej univerzity
  • Investor (stavebník): Žilinská Univerzita v Žiline
  • Výstavba: 09/2018 – 05/2019

 

Cieľom je dobudovanie a revitalizácia "zelenej" a "modrej" infraštruktúry vstupného verejného priestranstva areálu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej aj UNIZA) – priestor pred hlavnou budovou, kde sa nachádza hlavné univerzitné námestie.

Zeleň = 4 400,0m2

Spevnená plocha z dlažby a asfaltov = 4 900,0m2

Mobiliár = 2ks prístrešok na bicykle, 27ks lavičiek a stolov, Pitná fontána a okrasná fontána