ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina

pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa

  • Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
  • Objekt: SO 47.33.01 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZÁRUBNÝ MÚR V SŽKM 175,867 - 176,284
  • Rok výstavby: 2017-2018