ŽSR, modernizácia trate Púchov - Žilina

Regulácia trate, traťový úsek Dolný Hričov

  • Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
  • Realizované pre Alpine Slovakia, spol. s.r.o.
  • Názov objektu: SO52.3.02 Dolný Hričov
  • Realizácia: VI/2016 - IV/2017