„Žilina, SŠPO MV SR, rekonštrukcia trenažéra“

„Žilina, SŠPO MV SR, rekonštrukcia trenažéra“

  • Investor: Ministerstvo vnútra
  • Názov stavby: „Žilina, SŠPO MV SR, rekonštrukcia trenažéra“
  • Rok výstavby: 8/2017 - 1/2018

Predmetom ZoD bola komplexná rekonštrukcia výcvikového trenažéra JAKUB FIRE vrátane projektovej dokumentácie.